Wznowienia granic

pole z widoku ptaka

Nasza pracownia geodezyjna to pewność i precyzja w kwestii określania granic nieruchomości. Specjalizujemy się w usługach wznowienia granic, zapewniając naszym klientom jasność i pewność co do rozmiaru i kształtu ich nieruchomości. Działamy zgodnie z najwyższymi standardami geodezyjnymi, gwarantując pełną zgodność z przepisami prawa.

Nasi doświadczeni geodeci podejmują się każdego zadania z zaangażowaniem i dbałością o szczegóły. Niezależnie od skomplikowanego charakteru nieruchomości, możesz polegać na naszej wiedzy i precyzji. Skontaktuj się z nami już teraz, aby dowiedzieć się więcej o naszej usłudze. 

Jak przebiega proces wznowienia granic?

Proces wznowienia granic to kluczowy krok w określeniu i potwierdzeniu prawidłowych granic nieruchomości. Jest to szczególnie istotne w przypadku sporów o własność lub potrzeby związane z planowaniem budowy czy inwestycji na danej działce. Przebieg procesu wznowienia granic może być złożony, ale obejmuje zazwyczaj kilka kluczowych kroków.

Na początku procesu geodeta przeprowadza dokładne badania i pomiary terenu, korzystając z odpowiednich narzędzi, w tym często technologii GPS. Następnie analizuje dostępne dokumenty geodezyjne i prawne, takie jak mapy, akty notarialne, umowy, a także przepisy lokalne i ogólnokrajowe, aby określić stan istniejących granic. Na podstawie tych danych geodeta sporządza nową dokumentację, która jasno i precyzyjnie określa granice nieruchomości.

Po sporządzeniu dokumentacji geodeta często przeprowadza tzw. wytyczenie granic, czyli fizyczne oznaczenie nowych granic na terenie nieruchomości. Może to obejmować ustawienie znaków granicznych lub punktów odniesienia. Ostateczna dokumentacja jest następnie przedstawiana klientowi, a także zgłaszana do odpowiednich instytucji i organów administracji, aby potwierdzić legalność i zgodność z przepisami prawa.